top of page
iSHRINK Logo - white.png

A’ toirt Sgoiltean Eileanach còmhla mu dhùbhlain cruinneil

Tha am pròiseact Erasmus+ Island Schools (iSHRINK) a’ toirt tidsearan agus sgoilearan bho sgoiltean air feadh eileanan na Roinn Eòrpa còmhla mu dhùbhlain seasmhachd. Le bhith a’ cruthachadh coimhearsnachd ùr de sgoiltean, stuthan ionnsachaidh agus molaidhean poileasaidh, tha sinn ag obair gus seasmhachd a thoirt do dh’fhoghlam nar coimhearsnachdan eileanach san àm ri teachd.

Faigh eòlas air a’ phròiseact againn

Dè tha sinn
a’ dol a dhèanamh?

Coinnich ris a’ phròiseact againn
com-pàirtichean

bottom of page